Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3844. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica, stran 7399.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99 – odl. US in 70/00) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 18. redni seji dne 23. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica
1. člen
Politične stranke, ki so na volitvah v letu 1998 kandidirale svoje kandidatke in kandidate v Občinski svet občine Oplotnica, pridobijo sredstva iz proračuna Občine Oplotnica, če so na volitvah dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50:100).
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto.
Sredstva se politični stranki izplačajo v višini 30 SIT/mesečno na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to politično stranko. Skupna vrednost sredstev iz proračuna, namenjenih financiranju političnih strank v Občini Oplotnica, ne sme presegati 0,2% izračunanega obsega sredstev primerne porabe Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto.
2. člen
Znesek iz prejšnjega člena se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča izračunan obseg sredstev primerne porabe Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto, vendar višina sredstev za financiranje političnih strank ne sme preseči v prejšnjem členu določenega odstotka.
3. člen
Sredstva se izplačujejo političnim strankam mesečno po dvanajstinah na njihove žiro račune.
4. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Oplotnica o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica, številka 3.14.1/99 z dne 30. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 24/99).
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema proračuna Občine Oplotnica za leto 2001.
Št. 18.13.1/2001
Oplotnica, dne 23. avgusta 2001.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.