Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3843. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti, stran 7398.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/89, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 19. seji dne 26. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij Občine Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti (Uradne objave Pomurskih občin, št. 28/88, Uradni list RS, št. 6/96, 9/96, 94/99, 98/99 in 49/00 – v nadaljevanju: PUP izven naselij).
2. člen
V 5. členu navedenega odloka iz 1. člena se doda:
Skladno z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Odranci (Uradni list RS, št. 66/01) se spremenijo meje namenskih površin v Občini Odranci. Na novo priključenih površinah stavbnih zemljišč v ravninskem delu so možni posegi iz 1. točke 5. člena odloka o PUP izven naselij.
Posegi na novo priključenih površinah so dopustni pod pogoji, ki jih določajo ostali členi odloka o PUP izven naselij.
3. člen
Grafični prikazi dodatnih stavbnih in ostalih zemljišč so razvidni iz grafičnih prilog prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150-19/2001
Odranci, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.