Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3842. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7398.

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/36, 44/96 – odločba US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99, 16/99, 58/99 – odločba US in 70/00) so občinski svet Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli naslednji
S K L E P
1
Ukine se status javnega dobra parc. št. 1649/2, dvorišče v izmeri 26 m2, seznam I k.o. Novo mesto z dovoljenjem, da se odpiše od seznama I k.o. Novo mesto in pripiše k zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o. last Mestne občine Novo mesto.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-26/2001-1200
Novo mesto, dne 28. avgusta 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.