Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3838. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice za leto 2001, stran 7392.

Na podlagi 47. člena odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 12/01) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Kuzma na 23. redni seji dne 31. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice za leto 2001
1. člen
Cena najemnine za najem grobov znaša za vsak posamezni grob 2.500 SIT.
V ceno ni zaračunan 8% davek na dodano vrednost.
2. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku.
3. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01-5
Kuzma, dne 31. avgusta 2001.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.