Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3834. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka, stran 7389.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25. seji dne 26. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka (Uradni list RS, št. 24/01).
2. člen
V 24. členu odloka se v drugem odstavku zadnji stavek črta.
3. člen
V 49. členu odloka se peti odstavek črta.
4. člen
54. člen odloka se črta.
Ostali členi se preštevilčijo tako, da dosedanji 55. člen postane 54. člen in dosedanji 56. člen postane 55. člen.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-12/92
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan Občine Krško
Franc Bogovič l. r.