Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem, stran 7388.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25. seji dne 26. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (Uradni list RS, št. 24/01).
2. člen
V 31. členu odloka se v tretjem odstavku zadnji stavek črta.
3. člen
34. člen odloka se črta.
Ostali členi se preštevilčijo tako, da dosedanji 35. člen postane 34. člen in dosedanji 36. člen postane 35. člen.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-16/98
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.