Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3828. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za napajalni plinovod Krško-Brežice in spremembe in dopolnitve PIA na območju plinifikacije Občine Brežice, stran 7380.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne 30. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za napajalni plinovod Krško–Brežice in spremembe in dopolnitve PIA na območju plinifikacije Občine Brežice
1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za napajalni plinovod Krško–Brežice in osnutki sprememb in dopolnitev PIA na območju plinifikacije Občine Brežice.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS v prostorih tangiranih krajevnih skupnosti in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javne obravnave bodo organizirane v času javne razgrnitve.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/99
Brežice, dne 30. avgusta 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.