Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3826. Sklep o javni razgrnitvi idejne zasnove čistilne naprave Braslovče, stran 7378.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 30. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00), je župan Občine Braslovče sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi idejne zasnove čistilne naprave Braslovče
I
Javno se razgrne idejna zasnova čistilne naprave Braslovče, ki jo je izdelalo podjetje Biro 2000, iz Celja.
II
Idejna zasnova se nanaša na območje predvidene čistilne naprave ob potoku Trebnik na koncu naselja Rakovlje, na parceli št. 287/1 k.o. Braslovče.
III
Javna razgrnitev idejne zasnove čistilne naprave Braslovče se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevnega odbora Braslovče oziroma Občine Braslovče in traja 30 dni. Pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani in jih posredujejo na Občino Braslovče. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Braslovče in Krajevni odbor Braslovče. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščen Krajevni odbor Braslovče naknadno.
IV
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Braslovče stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so jih podale fizične ali pravne osebe na osnutek idejne zasnove v času javne razgrnitve, Občina Braslovče pa poskrbi za pripravo predloga lokacijskega načrta čistilne naprave Braslovče.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35306/04/2001
Braslovče, dne 30. avgusta 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.