Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3814. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo, stran 7360.

Na podlagi 136., 137., 144. in 152. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01), 10. člena zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00), sedmega odstavka 3. člena pravilnika o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov (Uradni list RS, št. 33/98 in 87/00), 28. člena pravilnika o čolnih in plavajočih objektih (Uradni list SRS, št. 13/89, Uradni list RS, št. 90/98, 42/00 in 100/00), tretjega odstavka 17. člena in tretjega odstavka 24. člena pravilnika o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00 in 87/00) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo
1. člen
V odredbi o višini pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo (Uradni list RS, št. 46/01) se za zadnjim odstavkom 14. člena doda besedilo:
“3. čoln, ne glede na vrsto pogona, ki je namenjen opravljanju gospodarske dejavnosti in ni vpisan v vpisnik 450 SIT”.
2. člen
V 7. členu se številka “100” nadomesti s številko “300”.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“7.a člen
Za vsak izvod ladijskega dnevnika, strojnega dnevnika, radijskega dnevnika in knjige za popis posadke je potrebno plačati 3.000 SIT stroškov.”
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-6/2001-5
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet