Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001

Kazalo

2890. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče, stran 5635.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče, št. 05-07/98 z dne 21. marca 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče je izdelan v treh izvodih za 1986,48 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Postojna, oziroma v katastrskih občinah Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Orehek, Rakitnik, Studenec, Velika Brda, Zagon, Zalog in Rakulik.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-3/99
Ljubljana, dne 24. maja 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost