Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

956. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke , stran 1591.

Direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije izdaja na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 101/99, 98/99, 8/00) v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
I
Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št. 9/01), se spremeni tako, da se v prilogi I črta besedilo »Velika Britanija«.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-30/01-1
Ljubljana, dne 23. februarja 2001.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS