Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

951. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 1583.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95, 28/95, 58/95, 23/99 in 36/00), 13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86 in 5/90, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list RS-stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93 in 29/95), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73, 45/73, 29/86 in 5/90, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list RS – stari, št. 10/91, Uradni list RS/I 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93 in 29/95), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 1/91 in Uradni list RS, št. 45/94), drugega odstavka 3. člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92), 6. člena Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 9/97 in 34/97) in Zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 26/99 in 86/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99, 1/00, 45/00, 69/00, 121/00 in 4/01) se v Prilogi 1:
- črtajo tarifne oznake od 2619 00 do vključno 2620 90 99 s
pripadajočim besedilom;
- pri tarifni oznaki 2903 49 10 besedilo "F-22" nadomesti z
besedilom "HCFC 22" in besedilo "F-141b" z besedilom "HCFC 141b";
- za tarifno oznako 2903 49 20 doda tarifna oznaka z besedilom:
"2903 49 30 - - - - iz metana, etana ali
       propana            D6(na 3)  D6(na 3)";
- črta tarifna oznaka 3215 19 00 s pripadajočim besedilom in
nadomesti z naslednjo tarifno oznako s pripadajočim besedilom:
"iz 3215 19 00 10 - - - zaščitne barve za tiskanje
          mednarodnih papirjev, dokumentov, ipd
          (barve, ki spreminjajo barvo pod
          UV-svetlobo)               D1";
- pri tarifni oznaki 3814 00 90 za besedo "Druga" doda opomba
"5":
"5 Če vsebuje kloro-, fluoro- ali bromo-ogljikovodike";
- pri tarifni oznaki 3824 90 95 besedilo "drugo (samo za spodaj
navedene izdelke)" nadomesti z besedilom "drugo (samo za odpadke
in ostanke spodaj navedenih proizvodov in za mešanice delno
halogeniranih acikličnih ogljikovodikov)";
- črta tarifna oznaka 8112 11 90 s pripadajočim besedilom;
- pri besedilu pred tarifno oznako 9306 21 00 črta opomba št. 7 s
pripadajočim besedilom;
- črta tarifna oznaka 9306 29 40 s pripadajočim besedilom;
- dosedanja opomba št. 8 pri tarifnih oznakah 9306 21 00 in 9306
29 70 postane opomba št. 7.
-------
3 Samo za hidrobromofluoro-metan, -etan ali -propan
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/2000-3
Ljubljana, dne 1. marca 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost