Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

942. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1576.

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US in 70/00) so občinski sveti Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli naslednji
S K L E P
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1756/7, cesta v izmeri 229 m2, k.o. Stranska vas, z dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od seznama I, k.o. Novo mesto in pripiše k zemljiškoknjižnem vložku iste k.o., last Mestne občine Novo mesto.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-13-9/2000-1200
Novo mesto, dne 21. decembra 2000.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.