Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

933. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu 14/a "Novi center Ivančna Gorica", stran 1566.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 16. seji dne 16. 2. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu 14/a “Novi center Ivančna Gorica“
1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta 14/a “Novi center Ivančna Gorica“ (prva faza), ki ga je izdelal Acer d.o.o., Novo mesto, pod številko ZN-03/2000 v decembru 2000.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, in sicer od 12. marca 2001 do 12. aprila 2001.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Javna obravnava bo v torek, 27. marca 2001 ob 17. uri v prostorih kulturnega doma v Ivančni Gorici.
4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek do 1. aprila 2001 na Občino Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-45/99
Ivančna Gorica, dne 16. februarja 2001.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.