Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

932. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ivančna Gorica, stran 1565.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 16. seji dne 16. 2. 2001 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Ivančna Gorica
1
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
2
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih skupnosti in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
3
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihov žiro račun.
4
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Ivančna Gorica št. 41401-0014/99 z dne 26. 3. 1999.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2001 dalje.
Št. 41410-0003/01
Ivančna Gorica, dne 16. februarja 2001.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.