Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

927. Ugotovitveni sklep, stran 1563.

Na podlagi sklepa 4. izredne seje Mestnega sveta mestne občine Ljubljana z dne 4. 12. 2000, da je mestnemu svetniku mag. Janezu Kopaču prenehal mandat na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 14/96 – odl. US, 36/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 68/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 22/99 – odl. US, 36/99 – odl. US in 59/99 – odl. US), je Mestna volilna komisija na seji dne 12. 12. 2000 na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
u g o t o v i l a ,
da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjo kandidatko z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije, Mestni odbor Ljubljana.
Ta kandidatka je Irena Dobravc-Tatalovič roj. 14. 4. 1962, dipl. pravnica, stanuje v Ljubljani, Vandotova 21.
Kandidatka je podala izjavo, da sprejema mandat.
Št. 77/2000
Ljubljana, dne 12. decembra 2000.
Predsednica
Volilne komisije
dr. Tjaša Strobl, dipl. prav. l. r.