Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

921. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih, stran 1560.

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena in četrtega odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), drugega odstavka 2. točke sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list RS, št. 50/99) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
1
V 3. točki navodila za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list RS, št. 50/99 in 78/99) se stavek “Pri poslih nakupa oziroma prodaje tujih plačilnih sredstev, kjer je datum izvršitve za več kot 3 delovne dni daljši od dneva sklenitve posla, banka posreduje tudi podatek o datumu izvršitve posla, ter posameznemu poslu določi oznako vrste posla iz šifranta terminskih poslov:” zamenja s stavkom “ Pri poslih nakupa oziroma prodaje tujih plačilnih sredstev, kjer je razlika med datumom sklenitve in datumom izvršitve 3 ali več delovnih dni, banka posameznemu poslu določi oznako vrste posla iz šifranta terminskih poslov: ”.
2
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2001.
Ljubljana, dne 27. februarja 2001.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.