Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

920. Spremembe in dopolnitve daljinarja s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji, stran 1560.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 7/99 – odl. US, 65/99 in 36/00) minister za promet določa
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E D A L J I N A R J A
s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
I
V daljinarju s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/00, v nadaljnjem besedilu: daljinar) se v prvem odstavku V. točke daljinarja črta besedilo »s potniškim načinom prevoza«.
II
V V. točki daljinarja se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Izjemoma prevoznik lahko registrira spremenjen vozni red s potniškim načinom prevoza tudi, če na vseh avtobusnih postajah, pomembnejših postajališčih, postajališčih in krajih z oznako AC nima vpisanih voznih časov, če za to pridobi soglasje prevoznikov, ki imajo na celotnem itinerarju registrirani vsaj dve postajališči.«.
III
Besedilo prvega stavka v prvem odstavku VII. točke se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Ob spremembi daljinarja se pri nespremenjenih voznih redih za vsako izpuščeno avtobusno postajo, pomembnejše postajališče ali postajališče v voznem redu vozni čas skrajša za trideset sekund.«.
IV
Te spremembe in dopolnitve daljinarja začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-15/2000
Ljubljana, dne 14. februarja 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet