Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

912. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica - levi breg, stran 1505.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 59/99 – ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 19. februarja 2001
S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska c.19, Radovljica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radovljica, ter na kraju javne razgrnitve.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-3/00
Ljubljana, dne 19. februarja 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.