Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2001 z dne 1. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2001 z dne 1. 3. 2001

Kazalo

909. Odredba o začasni prepovedi prometa na vseh lokalnih cestah v Občini Mežica za vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton, stran 1495.

Na podlagi četrte alinee 15. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 58/98) in pete alinee 10. točke 7. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99) izdajam
O D R E D B O
o začasni prepovedi prometa na vseh lokalnih cestah v Občini Mežica za vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton
1. člen
S to odredbo se na lokalnih občinskih cestah navedenih v seznamu, zaradi utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnosti prometa na njih zaradi razmer ob odjugi prepove promet za vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton.
Sestavni del te odredbe je seznam občinskih lokalnih cest, na katerih velja v času odjuge prepoved prometa za vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton.
2. člen
Prepoved se izvede s postavitvijo prometnih znakov »PREPOVEDAN PROMET ZA VSA MOTORNA VOZILA S SKUPNO TEŽO NAD 8 TON«, ki jih na občinske lokalne ceste postavi pristojni vzdrževalec.
Postavitev prometnih znakov odredi cestno-prometni inšpektor s sklepom.
3. člen
Navedena prepoved ne velja za vozila na intervencijski vožnji in za vozila s posebnim dovoljenjem upravljalca cest.
4. člen
Ta odredba začne veljati s 1. 3. 2001 za nadaljnjih 60 dni.
Mežica, dne 20. februarja 2001.
Oddelek za gospodarske
javne službe Občine Mežica
Andreja Breznik, ek. l. r.
Seznam cest:
LC 257010 Mežica–Štenge
LC 257030 Mežica–Lokovica
LC 350270 Harmonkov križ–Mežica
LC 257050 Cesta na Zgornji Breg

AAA Zlata odličnost