Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2001 z dne 1. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2001 z dne 1. 3. 2001

Kazalo

907. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin, stran 1494.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 47/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje, in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 21. seji dne 12. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 39/86 in naslednji) se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
»Pri vinskih kleteh, počitniških hišicah ter ostalih osamljenih gospodarskih objektih, gradnja pomožnih objektov ni dovoljena, razen tipskih rezervoarjev do 5m3 za utekočinjeni naftni plin, ki se praviloma izvedejo vkopani, ter izvedba potrebnih priključkov in naprav za ogrevanje objekta.«
2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-710/00
Brežice, dne 12. februarja 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost