Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

853. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije, stran 1377.

Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), v zvezi z 32. členom zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in v skladu s 7. členom uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar – marec 2001 (Uradni list RS, št. 124/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije
1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), se sredstva za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije namenijo za plačilo že sprejetih obveznosti na podlagi uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 2000 (Uradni list RS, št. 31/00 in 62/00), in sicer za naslednje namene:
SIT
I.  Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč                     46.076.762
   – Akumulacije                                      557.747
   – Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja            45.519.015
II. Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij                     8.976.767
   – Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih
   komasacij                                       8.976.767
III. Izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnične dokumentacije          10.630.631
   - Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in
   investicijsko tehnične
   dokumentacije                                    10.630.631
IV. Obnova in urejanje pašnikov                               592.960
   – Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov                      592.960
V.  Podpore programom za preusmeritev in prenovo kmetijske proizvodnje in
   predelave ter nadomestilo
   škode na kmetijskem gospodarstvu                          768.892.863
   – Podpore tržnim organizacijam pridelovalcem                     1.477.000
   – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje       767.415.863
VI. Podpore programom in ukrepom podeželja                       711.885.819
   – Ukrepi prostorskega urejanja – Obnova vasi                    192.347.814
   – Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij                103.687.814
   – Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri    105.337.269
   - Ukrepi prostorskega urejanja – Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
   kmetijstva                                     310.512.922
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-23/2001-2
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost