Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

845. Uredba o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg, stran 1373.

Na podlagi 5., 6., 19. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
1. člen
V uredbi o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg (Uradni list RS, št. 124/00 in 8/01) se v prilogi: “Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg“ besedilo za tarifno oznako 0201 30 00 za zvezdico dopolni tako, da se za besedo “trgu“ doda naslednje besedilo:
“najmanj po ceni 525 SIT/kg klavne mase, preračunano na kakovostni tržni razred R3,“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. marca 2001.
Št. 403-22/2000-3
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik