Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

755. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2001, stran 1281.

Na podlagi 150. in 151. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. 2. 2001 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2001
I
V skladu s 150. in 151. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00, v nadaljevanju: zakon) se, glede na porast povprečne plače vseh zaposlenih, izplačane v obdobju junij–december 2000, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za maj 2000, pokojnine od 1. februarja 2001 uskladijo tako, da se povečajo za 4,8%.
Ne glede na prvi odstavek te točke se:
– starostne pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 35%,
– invalidske pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 45% ali manj za moške oziroma 55% ali manj za ženske,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od pokojnin, priznanih v obdobju iz prve in druge alinee tega odstavka v višini 45% pokojninske osnove za moške oziroma 55% za ženske ter pokojnin, ki bi šle upravičencem v navedeni višini, če bi bile uveljavljene po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999 in
– starostne, predčasne, delne, invalidske, vdovske oziroma družinske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2000 uskladijo tako, da se povečajo za 5,4%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo vse pokojnine, razen pokojnin, ki se začasno, v skladu s prvim odstavkom 429. člena zakona, ne usklajujejo.
Pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1999, ki niso bile odmerjene od osnove, določene s sklepom o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 95/99) in pokojnine, uveljavljene po tem datumu, ki niso bile odmerjene od osnove, določene s sklepom o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 6/00) se lahko, če po I. točki tega sklepa usklajena pokojnina presega znesek pokojnine, do katerega bi bil, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo upravičen njen prejemnik, uskladi največ do zneska pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene s tem zakonom.
III
Za ustrezen odstotek povečanja, iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2000, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. februarja 2001.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2001 dalje, se s 1. februarjem 2001 odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. februarja 2001.
IV
Za ustrezen odstotek, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih.
Osnova za odmero dodatka k pokojnini po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92) in akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91), se uskladijo tako, da se povečajo za odstotek, določen v drugem odstavku I. točke tega sklepa.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za ustrezen odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. februarja 2001.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v III. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. februarja 2001.
VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec januar 2001 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. julija 2000 (Uradni list RS, št. 65/00).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin v mesecu februarju 2001.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2001
Ljubljana, dne 16. februarja 2001.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost