Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

745. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav, stran 1253.

Na podlagi 13. člena zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
S E Z N A M
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (4. dopolnitev)
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni in znanstveni naslovi so bili določeni v senatih fakultet, akademij in visokih šol Univerze v Ljubljani, ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in 99/99) je 28. marca in 29. junija 2000 z njimi soglašal senat Univerze v Ljubljani, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 2. junija in 20. oktobra 2000 k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
I. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski              Strokovni naslov po zakonu o          Okrajšava
program, sprejet po zakonu o               strokovnih in znanstvenih naslovih
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93        (Uradni list RS, št. 47/98)
in 99/99)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje      magister znanosti                mag.
                             magistrica znanosti
                             magister umetnosti
                             magistrica umetnosti
                             doktor znanosti                 dr.
                             doktorica znanosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO
– študijski programi za pridobitev magisterija
Filmska režija in televizijska režija          magister umetnosti               mag.
                             magistrica umetnosti
Dramska igra                       magister umetnosti               mag.
                             magistrica umetnosti
Umetniška beseda                     magister umetnosti               mag.
                             magistrica umetnosti
Gledališka režija                    magister umetnosti               mag.
                             magistrica umetnosti
Radijska režija                     magister umetnosti               mag.
                             magistrica umetnosti
Scenografija                       magister umetnosti               mag.
                             magistrica umetnosti
Kostumografija                      magister umetnosti
                             magistrica umetnosti              mag.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. VISOKA UPRAVNA ŠOLA
– študijski program za pridobitev
specializacije
Javna uprava                       specialist javne uprave             spec.
                             specialistka javne uprave
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO
– študijski programi za pridobitev
specializacije
Menedžment v socialnem delu               specialist                   spec.
                             specialistka
Socialno delo za ljudi s posebnimi potrebami       specialist                   spec.
                             specialistka
Duševno zdravje v skupnosti               specialist                   spec.
                             specialistka
Zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog      specialist                   spec.
                             specialistka
Socialno delo na področju izvrševanja
kazenskih sankcij                    specialist                   spec.
                             specialistka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni in znanstveni naslovi so bili določeni v senatih fakultet Univerze v Mariboru, ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in 99/99) je 31. 3., 18. 4. in 21. 6. 2000 z njimi soglašal senat Univerze v Mariboru, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 30. 6. in 20. 10. 2000 k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
II.1. Strokovni in znanstveni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski       Strokovni naslov po zakonu o         Okrajšava
program, sprejet po zakonu o        strokovnih in znanstvenih 
visokem šolstvu (Uradni list RS,      naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)
št. 67/93 in 99/99)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
– študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
Telekomunikacije              univerzitetni diplomirani
                      inženir telekomunikacij            univ. dipl. inž. tel.
                      univerzitetna diplomirana
                      inženirka telekomunikacij
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO,
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
IN PEDAGOŠKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
Uporabna fizika              univerzitetni diplomirani inženir
                      uporabne fizike                univ. dipl. inž. up. fiz.
                      univerzitetna diplomirana
                      inženirka uporabne fizike
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski             Strokovni naslov po zakonu o           Okrajšava
program, sprejet po zakonu o              strokovnih in znanstvenih naslovih
visokem šolstvu (Uradni list RS,            (Uradni list RS, št. 47/98)
št. 67/93 in 99/99)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. PRAVNA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev magisterija
in doktorata znanosti
Delovno pravo in pravo socialne varnosti        magister znanosti                mag.
                            magistrica znanosti
                            doktor znanosti                 dr.
                            doktorica znanosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev specializacije
Okoljsko izobraževanje                 specialist okoljskega izobraževanja       spec.
specialistka okoljskega izobraževanja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. FAKUTETA ZA KMETIJSTVO
– študijski program za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Agronomija                       magister znanosti                mag.
                            magistrica znanosti
                            doktor znanosti                 dr.
                            doktorica znanosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni in znanstveni naslovi so bili ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in 99/99) določeni v senatu Politehnike Nova Gorica 8. marca 1999, senatu Visoke šole za management Koper 20. septembra 1998 in senatu Visoke strokovne šole za podjetništvo Portorož 18. 3. 1999, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 11. februarja, 24. marca in 2. junija 2000 k njim dal soglasje in priporočilo.
III.1. Strokovni naslov po dodiplomskem študijskem programu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski          Strokovni naslov po zakonu o             Okrajšava
program, sprejet po zakonu o           strokovnih in znanstvenih naslovih
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93    (Uradni list RS, št. 47/98)
in 99/99)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. POLITEHNIKA
– študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
Okolje                      univerzitetni diplomirani inženir okolja       univ. dipl.
                         univerzitetna diplomirana inženirka okolja      inž. okolja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski          Strokovni naslov po zakonu o             Okrajšava
program, sprejet po zakonu o           strokovnih in znanstvenih naslovih
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93    (Uradni list RS, št. 47/98)
in 99/99)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. VISOKA ŠOLA ZA MANAGEMENT
– študijski program za pridobitev 
specializacije
Management v izobraževanju            specialist managementa v izobraževanju        spec.
                         specialistka managementa v izobraževanju
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO
– študijski program za pridobitev 
specializacije
Podjetništvo                   specialist podjetništva                spec.
                         specialistka podjetništva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Št. 161-1/98
Ljubljana, dne 29. januarja 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
Dr. Lucija Čok l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti