Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

730. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 1231.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena in drugega odstavka 56. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o pogojih za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za uporabo označbe višje kakovosti za kmetijske pridelke oziroma živila, vsebino vloge za priznavanje označbe višje kakovosti ter način kontrole.
Ta pravilnik se ne uporablja za vino in druge proizvode iz grozdja in vina ter za žgane pijače.
2. člen
(začetek postopka)
Postopek za uporabo označb višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil vodi Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: urad).
Postopek za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil se začne na podlagi vloge pridelovalca oziroma predelovalca ali njihovega združenja. Za združenje pridelovalcev oziroma predelovalcev se šteje skupina ali združba pridelovalcev ali predelovalcev, ki pridelujejo oziroma predelujejo isti kmetijski pridelek oziroma živilo.
Vloga se lahko nanaša le na kmetijske pridelke oziroma živila, ki jih pridelovalec oziroma predelovalec prideluje oziroma predeluje.
3. člen
(vloga)
Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko in enotno matično številko občana oziroma matično številko) in v primeru združenja tudi status združenja;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila;
– opis značilnosti kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in poglavitnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi lastnostmi kmetijskega pridelka oziroma živila;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da je določen kmetijski pridelek oziroma živilo po svojih specifičnih lastnostih boljše od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil minimalne kakovosti.
4. člen
(odločitev o vlogi)
Urad odloči o popolni vlogi za priznanje označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil v roku treh mesecev.
Če so izpolnjeni predpisani pogoji za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila, urad z odločbo dovoli uporabo označbe višje kakovosti.
5. člen
(dopolnitev vloge)
Urad lahko med postopkom za priznanje označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil zaradi razvoja na znanstvenem in tehničnem področju ali zaradi sprememb predpisov o minimalni kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil zahteva dopolnitev vloge.
6. člen
(označba)
Označbo višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil lahko pridelovalci oziroma predelovalci, ki jim je bila dovoljena uporaba, uporabljajo na isti etiketi, ki označuje ime kmetijskega pridelka oziroma živila, ali na dodatni etiketi, pri čemer črke “višja kakovost” ne smejo biti večje od črk, ki označujejo ime kmetijskega pridelka oziroma živila.
7. člen
(zvišanje minimalne kakovosti)
Če se po dovolitvi uporabe označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil s predpisi, ki določajo minimalno kakovost kmetijskih pridelkov oziroma živil, zviša minimalna kakovost, urad po uradni dolžnosti preveri, če istovrstni kmetijski pridelki oziroma živila še izpolnjujejo pogoje za uporabo označbe višje kakovosti.
Urad zahteva od pridelovalcev oziroma predelovalcev, ki v primerih iz prejšnjega odstavka ne izpolnjujejo več pogojev za uporabo označbe višje kakovosti, dopolnitev vloge. Če urad v določenem roku ne prejme dopolnitve, se šteje, da niso več izpolnjeni pogoji za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.
8. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kakovost kmetijskih pridelkov in živil.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-40/00
Ljubljana, dne 9. februarja 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravstvo
prof. dr. Dušan Keber, dr. med l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti