Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

719. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale, stran 1218.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 19/98, 74/98, 70/00 in odločbe ustavnega sodišča v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), ter 16. členom statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Žetale na 19. redni seji dne 2. 2. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Žetale
1. člen
V statutu Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) se prvi odstavek 21. člena črta in se doda nov odstavek:
Občinski svet sprejme odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
2. člen
V 39. členu se prvi odstavek dopolni s stavkom: Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po prvi seji.
3. člen
Zadnji odstavek 75. člena se črta in doda nov odstavek:
Odločitev o izvedbi samoprispevka je sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-0019/2001-2
Žetale, dne 2. februarja 2001.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti