Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

717. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Zreče, stran 1217.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 29. 1. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Zreče
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Zreče (Uradni list RS, št. 39/99) se v 44. členu za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«. Drugi stavek tega člena se črta.
2. člen
Tretji odstavek 57. člena se dopolni z novo peto alineo, ki glasi:
»– opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.«.
3. člen
V drugem odstavku 61. člena se na koncu doda nov stavek, ki glasi:
»Člani komisije lahko izmed članov izvolijo namestnika predsednika.«.
4. člen
V prvem odstavku 64. člena se za besedo »telesa« doda besedilo »oziroma njegov namestnik«.
Tretji stavek tretjega odstavka 64. člena se spremeni in se glasi:
»Delovno telo sprejema svoje odločitve-mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«.
5. člen
Tretji odstavek 67. člena se črta.
6. člen
Črta se tretji odstavek 72. člena in se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Po zaključku prve obravnave občinski svet določi rok za drugo obravnavo.«.
7. člen
V 75. členu se za besedo »večina« doda »opredeljenih glasov«.
8. člen
Črta se tretji odstavek 79. člena.
V četrtem odstavku 79. člena se v zadnjem stavku za besedo »večino« doda besedilo »navzočih svetnikov«.
9. člen
Tretji odstavek 99. člena za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-04/98-6
Zreče, dne 29. januarja 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti