Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

705. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za spremembo LN severne obvoznice Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas - Muhaber) b) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za severno obvoznico Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas - Muhaber, stran 1207.

Na podlagi 47. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine Novo mesto dne 6. 2. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi a) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za spremembo LN severne obvoznice Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas – Muhaber) b) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za severno obvoznico Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas – Muhaber
1. člen
Javno se razgrneta:
a) osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za spremembo LN severne obvoznice Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas – Muhaber) in
b) osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za severno obvoznico Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas – Muhaber.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nanašajo na programsko zasnovo za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta severne obvoznice Novega mesta v smislu opredelitve novega stavbnega zemljišča in njegove namembnosti, in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto.
Osnutek spremembe lokacijskega načrta severne obvoznice Novega mesta določa objekte in infrastrukturo znotraj območja opredeljenega za nov bencinski servis ter navezave na že zgrajen odsek ceste Bučna vas – Muhaber.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek spremembe lokacijskega načrta za severno obvoznico Novega mesta bosta javno razgrnjena v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih krajevnih skupnosti Bučna vas in Bršljin, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bosta organizirani tudi javni obravnavi v krajevnih skupnostih Bučna vas in Bršljin. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve/Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-03/99
Novo mesto, dne 6. februarja 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost