Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

698. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 1999, stran 1200.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 14. in 99. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 29. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 1999
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 1999, katerega sestavni del so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer, in sicer: Cven, Cezanjevci, Krištanci-Šalinci-Grlava, Ljutomer, Mala Nedelja, Radoslavci, Stara cesta, Stročja vas in Železne dveri, Stanovanjskega sklada občine Ljutomer, Razvojnega sklada občine Ljutomer in Rezervnega sklada občine Ljutomer.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem računu znašajo:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Bilanca         Račun         Račun
                      prihodkov in odhodkov  finančnih terjatev   financiranja
                                  in naložb
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Občinski proračun
– skupni prihodki              1.007,707.969,85 SIT
– skupni odhodki               944,931.301,80 SIT              –6,780.203,00 SIT
– primanjkljaj prihodkov nad odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki        62,776.668,05 SIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Krajevne skupnosti
– skupni prihodki               185,899.724,35 SIT              45,577.000,00 SIT
– skupni odhodki               185,931.718,87 SIT              24,246.000,00 SIT
– primanjkljaj prihodkov nad odhodki
– presežek prihodkov nad odhodki          31,994,52 SIT              21,331.000,00 SIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Stanovanjski sklad občine Ljutomer
– skupni prihodki               73,942.272,19 SIT   8,543.785,95 SIT
– skupni odhodki                88,120.065,35 SIT
– primanjkljaj prihodkov nad odhodki      14,177.793,16 SIT
– povečanje oziroma zmanjšanje sredstev  
 na računu                             –5,634.007,21 SIT
– stanje sredstev na ŽR po ZR 1998 je     20,932.669,00 SIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Sklad za razvoj občine Ljutomer
– skupni prihodki               42,048.536,40 SIT
– skupni odhodki                3,320.319,64 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki        38,728.216,76 SIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Rezervni sklad občine Ljutomer
– skupni prihodki               18,091.166,51 SIT
– skupni odhodki                4,207.891,21 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki        13,883.275,30 SIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki, navedeni v prejšnjem členu, se prenesejo v leto 2000 za iste namene.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-7/2001-310
Ljutomer, dne 1. februarja 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti