Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

695. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti, stran 1197.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 19. seji dne 31. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti (Uradne objave Pomurskih občin, št. 28/88, Uradni list RS, št. 9/96 – v nadaljevanju: PUP izven naselij).
Spremembe je pod št. 50/00-PUP izdelala ZEU Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota, v decembru 2000.
2. člen
Doda se nov 5.a člen, ki glasi:
Skladno s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 36/00) se spremenijo meje vseh naselij v Občini Lendava. Na novo priključenih površinah stavbnih zemljišč v ravninskem delu so možni posegi iz 1. točke 5. člena odloka o PUP izven naselij.
Na parcelah št. 6488/1, 6488/2 in 6488/3 k.o. Lendava in na ostalih območjih pokopališč je dopustna ureditev pokopališča in pripadajočih površin ter infrastrukture.
Na novo priključenih površinah stavbnih zemljišč v goricah je dopustna gradnja iz 2. točke 5. člena.
Posegi na novo priključenih površinah so dopustni pod pogoji, ki jih določajo drugi členi odloka o PUP izven naselij.
3. člen
Grafični prikazi dodatnih stavbnih zemljišč so razvidni iz grafičnih prilog prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-20/01
Lendava, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost