Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

694. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik, stran 1197.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 170. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik (Uradni list RS, 52/99) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 18. seji dne 31. 1. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Kamnik
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Kamnik (Uradni list RS, št. 52/99) se 58. člen spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov razen, če zakon ne določa drugačne večine«.
2. člen
Prvi odstavek 144. člena se spremeni tako, da glasi:
»Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki jih po zakonu in statutu občine imenuje občinski svet, se opravijo po določilih tega poslovnika razen, če zakon ne določa drugače«.
3. člen
145. člen se spremeni tako, da glasi:
»Če se občinski svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje«.
4. člen
Drugi stavek prvega odstavka 151. člena se črta.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-2/00
Kamnik, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti