Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

674. Navodilo o vsebini in načinu vodenja računovodskih evidenc za prejemnike državnih nadomestil na področju železniškega prometa, stran 1184.

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za finance
N A V O D I L O
o vsebini in načinu vodenja računovodskih evidenc za prejemnike državnih nadomestil na področju železniškega prometa
1. člen
To navodilo določa vsebino in način vodenja računovodskih evidenc, ki jih vodi prevoznik, ki opravlja železniški prevoz potnikov v mednarodnem prometu, železniški prevoz blaga in kombinirani prevoz in je prejel državna nadomestila na podlagi uredbe o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene prevozne storitve v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 108/00).
2. člen
Prevoznik, ki je prejel državna nadomestila za uresničevanje posebnih interesov za namene predvidene v zakonu (v nadaljevanju: prevoznik), vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun za dejavnost, v okviru katere opravlja storitve, za katere je prejel državna nadomestila, ter preglednost uporabe sredstev teh nadomestil.
3. člen
Skladno s prejšnjim členom vodi prevoznik ločeno računovodsko evidenco za naslednje dejavnosti:
– železniški prevoz potnikov v mednarodnem prometu,
– železniški prevoza blaga in
– kombinirani prevoz.
4. člen
Prihodki in odhodki posamezne dejavnosti se ugotavljajo v podbilancah uspeha in obračunskih kalkulacijah za posamezno dejavnost.
Uradne statistike prevoznika zagotavljajo podatke o obsegu opravljenih storitev posamezne dejavnosti, ki so podlage za izračune ključev za delitev stroškov in prihodkov od poslovanja, kadar se v poslovnih knjigah prevoznika izkazujejo v skupnem znesku (v nadaljevanju: skupni stroški oziroma skupni prihodki) za vse dejavnosti, in se v ustreznem deležu nanašajo na posamezno dejavnost.
5. člen
Za dejavnost železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu vodi prevoznik naslednje evidence:
– podbilanco uspeha železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu,
– obračunsko kalkulacijo železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu in
– uradne statistike o obsegu opravljenih storitev železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu na podlagi obdelave vozovnic, ki so podlaga za ugotavljanje določenih prihodkov in določenih odhodkov za železniški prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu.
Vir podatkov za vse prihodke in odhodke je podbilanca uspeha železniškega prevoza potnikov, za izračun ključa delitve skupnih prihodkov po številu potniških kilometrov (v nadaljevanju: PKM), pa uradna statistika prevoznika.
6. člen
Prihodki železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu so:
– prihodki od prodaje storitev na tujem trgu,
– ostali prihodki iz poslovanja (razen proračunskih sredstev po pogodbi), ki se delijo na notranji in mednarodni železniški prevoz potnikov sorazmerno številu PKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza,
– prihodki od financiranja in izredni prihodki, ki se delijo na notranji in mednarodni železniški prevoz potnikov sorazmerno številu PKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza.
7. člen
Odhodki železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu so:
– stroški po pravilniku o vzajemni uporabi potniških in prtljažnih vagonov v mednarodnem prometu – pravilnik RIC (Mednarodna železniška unija – UIC 1. 1. 1990),
– stroški obmejnih storitev, vključno s stroški vleke na tujem,
– preostali odhodki, ki se delijo na notranji in mednarodni železniški prevoz potnikov sorazmerno številu PKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza.
8. člen
Za dejavnost železniškega prevoza blaga vodi prevoznik naslednje evidence:
– podbilanco uspeha železniškega prevoza blaga,
– obračunsko kalkulacijo železniškega prevoza blaga in
– uradne statistike o obsegu dela na podlagi obdelave dokumentov za opravljene storitve v železniškem prevozu blaga, ki so podlaga za izračun ključev za delitev določenih skupnih stroškov na železniški prevoz blaga in kombinirani prevoz blaga.
Vir podatkov za vse prihodke in odhodke je podbilanca uspeha železniškega tovornega prometa, za izračun ključa delitve skupnih prihodkov po številu netotonskih kilometrov (v nadaljevanju: NTKM), pa uradna statistika prevoznika.
9. člen
Prihodki železniškega prevoza blaga so:
– prihodki iz prodaje storitev železniškega prevoza vagonskih pošiljk in malih pošiljk na domačem in tujem trgu,
– ostali prihodki od poslovanja ustvarjeni iz prodaje drugih storitev povezanih z železniškim prevozom vagonskih in malih pošiljk na domačem in tujem trgu in
– prihodki od financiranja in izredni prihodki, ki se delijo na železniški prevoz blaga in na kombinirani prevoz sorazmerno številu NTKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza blaga.
10. člen
Odhodki železniškega prevoza blaga so:
– stroški materiala in energije,
– stroški storitev,
– stroški dela,
– amortizacija in
– ostali stroški,
ki se izkazujejo v obračunski kalkulaciji nosilca stroškov - železniški prevoz blaga in
– odhodki od financiranja in izredni odhodki, ki se delijo na železniški prevoz blaga in na kombinirani prevoz sorazmerno številu NTKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza.
11. člen
Za dejavnost kombiniranega prevoza blaga vodi prevoznik naslednje evidence:
– podbilanco uspeha kombiniranega prevoza,
– obračunsko kalkulacijo kombiniranega prevoza in
– uradne statistike o obsegu dela na podlagi obdelave dokumentov za opravljene storitve kombiniranega prevoza, ki so podlaga za izračun ključev za delitev določenih skupnih stroškov na kombinirani prevoz blaga in železniški prevoz blaga.
Vir podatkov za vse prihodke in odhodke je podbilanca uspeha železniškega tovornega prometa, za izračun ključa delitve skupnih prihodkov in skupnih stroškov po številu NTKM, pa uradna statistika prevoznika.
12. člen
Prihodke kombiniranega prevoza blaga ustvarja prevoznik s prodajo storitev prevoza zabojnikov dolžine najmanj 6 m, zamenljivih tovorišč, tovornih prikolic, sedlastih polpriklopnikov z vlečno enoto ali brez nje in cestnih tovornih vozil v železniškem prometu, pri čemer se dovoz in odvoz intermodalnih prevoznih enot z nakladališč ali razkladališč do najbližjega terminala za kombinirani prevoz, oziroma pristanišč RO -RO, opravita s cestnim prevozom.
Prihodki kombiniranega prevoza so:
– prihodki iz prodaje storitev kombiniranega prevoza blaga (kontejnerski promet in oprtni promet - sistem A, B in C),
– ostali prihodki od poslovanja ustvarjeni iz prodaje drugih storitev povezanih z kombiniranim prevozom blaga,
– prihodki od financiranja in izredni prihodki, ki se delijo na kombinirani prevoz in na železniški prevoz blaga sorazmerno številu NTKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza blaga.
13. člen
Odhodki kombiniranega prevoza blaga so:
– stroški materiala in energije,
– stroški storitev,
– stroški dela,
– amortizacija in
– ostali stroški,
ki se izkazujejo v obračunski kalkulaciji nosilca stroškov - kombinirani prevoz blaga (kontejnerski promet in oprtni promet - sistem A, B in C) in
– odhodki od financiranja in izredni odhodki, ki se delijo na kombinirani prevoz in na železniški prevoz blaga sorazmerno NTKM, opravljenim v posamezni vrsti prevoza.
14. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
Soglašam!
Minister za finance
Tone Rop l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti