Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

667. Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-A), stran 1177.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2001.
Št. 001-22-10/01
Ljubljana, dne 9. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-A)
1. člen
V zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99) se v 34. členu v tretjem odstavku za besedama “in prejšnjem” dodata besedi “ter šestem”.
V četrtem odstavku se za besedo “prvem” dodata besedi “in šestem”.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
“Država v letu 2001 prevzame dolgove javnega podjetja Slovenske železnice d.d. iz naslova posojil, najetih na podlagi zakona o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci-Hodoš-državna meja (Uradni list RS, št. 85/00).”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/97-8/4
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti