Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

665. Zakon o članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (ZČRBSE), stran 1175.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (ZČRBSE)
Razglašam zakon o članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (ZČRBSE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2001.
Št. 001-22-8/01
Ljubljana, dne 9. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V RAZVOJNI BANKI SVETA EVROPE (ZČRBSE)
1. člen
S tem zakonom se urejajo vprašanja v zvezi s članstvom Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope, v skladu s pogoji Razvojne banke Sveta Evrope.
2. člen
V skladu s sklepom upravnega odbora Razvojne banke Sveta Evrope, da Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj preimenuje v Razvojno banko Sveta Evrope (Council of Europe Development Bank), se v Republiki Sloveniji uporablja ime Razvojna banka Sveta Evrope (v nadaljnjem besedilu: banka).
3. člen
Ministrstvo, pristojno za finance in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skrbita za uresničevanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v banki.
Ministrstvi iz prejšnjega odstavka sta pristojni za komuniciranje z banko.
Minister, pristojen za finance in minister, pristojen za zunanje zadeve, izdata potrebne listine in izvedeta opravila, ki so potrebna za uresničevanje pravic in obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, je fiskalni agent Republike Slovenije v poslovanju z banko.
Delnice Republike Slovenije v banki so premoženje Republike Slovenije in so v skrbi ministrstva, pristojnega za finance. Sredstva za plačilo dospelih obveznosti iz naslova povečanj delniškega kapitala banke ter morebitnih drugih obveznosti, določenih v skladu s pravili banke se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije odloča o vsakokratnem povečanju kapitala banke, svojo odločitev pa posreduje v vednost Državnemu zboru Republike Slovenije.
5. člen
Republiko Slovenijo v administrativnem svetu banke predstavlja predstavnik ministrstva, pristojnega za finance, v upravnem odboru pa predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
Predstavnike po tem členu imenuje Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Vlada Republike Slovenije lahko določi natančnejše pogoje za izvajanje obveznosti do banke.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/00-25/1
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti