Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2000 z dne 8. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2000 z dne 8. 6. 2000

Kazalo

3. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij (Kamnik), stran 6827.

Popravek
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38-1881/00 z dne 10. 5. 2000 se:
1. tretji in četrti odstavek 7. člena pravilno glasita:
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
2. Prvi odstavek 12. člena pravilno glasi:
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– M/85.313 Domska vzgoja in varstvo otrok.
3. Šesti odstavek 17. člena pravilno glasi:
Kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti namestnik predsednika iz Občine Komenda in obratno.
4. Sedmi odstavek 23. člena pravilno glasi:
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
5. 31. člen pravilno glasi:
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
6. Šesti odstavek 36. člena pravilno glasi:
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti