Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4716. Spremembi pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, stran 11667.

Na podlagi zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99), 9. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) ter 12. člena poslovnika o delu skupščine in izvršilnega odbora Zdravniške zbornice Slovenije je skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na korespondenčni seji dne 21. 11. 2000, v soglasju z ministrom za zdravstvo sprejela
S P R E M E M B I P R A V I L N I K A
o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1. člen
V pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 8/98, 44/99, 59/99, 109/99, 35/00, 42/00, 57/00, 107/00) se besedilo prvega odstavka 43.b člena spremeni tako, da glasi:
“Ne glede na določila tega pravilnika se do 28. 2. 2001 uporabljajo naslednja določila:“.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 43.c člena se spremeni tako, da glasi:
“Ne glede na določila tega pravilnika se do 28. 2. 2001 uporabljajo naslednja določila:“.
3. člen
Ti spremembi začneta veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 424/2000
Ljubljana, dne 28. novembra 2000.
Soglašam!
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister za zdravstvo
Predsednik Skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.