Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4697. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor, stran 11626.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 28. 11. 2000
S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v prostorih Občine Kozje, Kozje 37. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Senovo, Trg rudarjev 1, Senovo, ter na kraju javne razgrnitve.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-1/00
Ljubljana, dne 28. novembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost