Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2000 z dne 21. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2000 z dne 21. 11. 2000

Kazalo

4426. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, stran 11169.

Na podlagi 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99 in 98/99) izdaja minister za kulturo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/94 in 2/96) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zaposleni lahko na delovnem mestu napreduje največ za pet plačilnih razredov.«
2. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»Prvo preverjanje pogojev za napredovanje se za zaposlene od I. do VI. tarifne skupine, ki so do uveljavitve tega pravilnika lahko napredovali največ za tri oziroma največ za štiri plačilne razrede, opravi s 1. januarjem 2001, če so od zadnjega napredovanja pretekla najmanj tri leta.
Pri preverjanju pogojev za napredovanje se upoštevajo dokazila, ki jih je zaposleni pridobil v obdobju od zadnjega napredovanja.«
3. člen
Za 27. členom se doda 27.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na določilo drugega odstavka prejšnjega člena, se zaposlenim iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki ne morejo dokazati izpolnjevanja pogojev iz prve in druge alinee prvega odstavka 8. člena, prizna, da zaposleni izpolnjujejo pogoje za napredovanje in lahko napreduje za en plačilni razred.«
4. člen
Priloga I, Posebni pogoji za napredovanje na delovnem mestu v javnih zavodih s področja kulture, se dopolni s količniki, navedenimi v seznamu, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-2/99
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.
mag. Rudi Šeligo l. r.
Minister
za kulturo
Soglašata!
dr. Miha Brejc l. r.
Minister za delo,
družino in socialne zadeve
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance
            SEZNAM KOLIČNIKOV,
      S KATERIMI SE DOPOLNI PRILOGA I, POSEBNI
        POGOJI ZA NAPREDOVANJE NA DELOVNEM
        MESTU V JAVNIH ZAVODIH S PODROČJA
               KULTURE

A) STROKOVNI KNJIŽNIČNI DELAVCI

1. KNJIŽNIČNI MANIPULANT

2,20

2,30

2. KNJIŽNIČAR

2,90

3. VIŠJI KNJIŽNIČAR

3,25

B) STROKOVNI DELAVCI V ZAVODIH ZA VARSTVO NEPREMIČNE IN PREMIČNE
KULTURNE DEDIŠČINE

KONZERVATORJI ZA VAROVANJE NEPREMIČNE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE

RESTAVRATORJI ZA VAROVANJE NEPREMIČNE IN PREMIČNE NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE

1. KONZERVATORSKI/RESTAVRATORSKI MANIPULANT

2,20

2,30

2. FOTOGRAF IN TEHNIČNI RISAR

2,65

3. KONZERVATORSKI TEHNIK - DOKUMENTALIST

2,90

4. RESTAVRATORSKI TEHNIK

2,90

5. RESTAVRATORSKI STROKOVNI SODELAVEC

3,25

6. KONZERVATORSKI STROKOVNI SODELAVEC - DOKUMENTALIST

3,25

C) STROKOVNI ARHIVSKI DELAVCI

1. ARHIVSKI MANIPULANT

2,20

2,30

2. ARHIVSKI TEHNIK, KNJIGOVEŠKI TEHNIK, MIKROFILMSKI TEHNIK

2,90

3. ARHIVSKI STROKOVNI SODELAVEC

3,25

D) STROKOVNI DELAVCI V MUZEJIH IN GALERIJAH

1. RISAR ARHEOLOŠKEGA GRADIVA

2,65

2. MUZEJSKI DOKUMENTALISTIČNI TEHNIK

2,90

3. MUZEJSKI STROKOVNI SODELAVEC - DOKUMENTALIST

3,25

E) POKLICI NA PODROČJU GLASBENO SCENSKE, KINEMATOGRAFSKE IN
DRUGIH KULTURNIH DEJAVNOSTI

1. ODRSKO SCENSKI DELAVEC

1,80

1,90

2. VRVIŠČAR

2,10

2,20

3. ČEVLJAR, TAPETNIK, DEKORATER, PLESKAR-SLIKAR

2,10

2,20

4. MIZAR, KAŠER, REKVIZITER

2,10

2,20

5. MASKER, FRIZER, LASULJAR

2,20

2,30

6. KROJAČ, ŠIVILJA KOSTUMOV, GARDEROBER, MODIST, TAPETNIK-MODELAR

2,20

2,30

7. KLJUČAVNIČAR

2,20

2,30

8. ELEKTRIKAR, ELEKTRIKAR OSVETLJEVALEC, SCENSKI MANIPULANT,
KINOOPERATER, ORGANIZATOR

2,20

2,30

9. REKVIZITER, SCENSKI TEHNIK, KROJAČ MODELAR, MIZAR MODELAR,
OBLIKOVALEC, TEHNIČNI PRODUCENT, MODIST, ŠEPETALEC, LASULJAR-
MODELAR, PIROTEHNIK, OROŽAR

2,75

10. INSPICIENT, ODRSKI MOJSTER, IZDELOVALEC LUTK, TONSKI MOJSTER,
LUČNI MOJSTER, MOJSTER VIDEO OPREME

2,90

11. KOORDINATOR PROGRAMA, ORGANIZATOR TISKA, ORGANIZATOR

2,90

12. PLESALEC V BALETNEM ZBORU, PEVEC V OPERNEM ZBORU

2,90

13. SLIKAR, INŽENIR SCENSKE ALI LUČNE OPREME OZIROMA MOJSTER
LUČI, LUTKOVNI ANIMATOR, KIPAR, MOJSTER NA REGULATORJU,
OBLIKOVALEC ZVOKA, INŽENIR VIDEO OPREME

3,25

14. PEVEC SOLIST V OPERNEM ZBORU, ZBORIST V KONCERTNEM ZBORU

3,25

15. SOLIST V BALETNEM ZBORU

3,60

F) TEHNIČNI, UPRAVNI IN FINANČNI DELAVCI V JAVNIH ZAVODIH S
PODROČJA KULTURE

1. ČISTILKA

1,30

1,35

2. BILJETER, KURIR, VRATAR-RECEPTOR, MUZEJSKI ČUVAJ

1,55

1,65

3. PRODAJALEC VSTOPNIC-BLAGAJNIK, TELEFONIST

1,80

1,90

4. EKONOM, HIŠNIK, VZDRŽEVALEC STAVBE, SKLADIŠČNIK, OSKRBNIK
MUZEJSKE ZBIRKE, ŠOFER B-KATEGORIJE

2,10

2,20

5. ADMINISTRATOR

2,10

2,20

6. VZDRŽEVALEC STROJNIH SISTEMOV

2,20

2,30

7. TAJNICA

2,65

8. KNJIGOVODJA, EKONOM, KOMERCIALNI REFERENT

2,65

9. PISARNIŠKI REFERENT

2,75

10. RECEPTOR

2,75

11. PROPAGANDIST, INFORMATOR, ORGANIZATOR, SAMOSTOJNI
ADMINISTRATIVNI REFERENT

3,25

12. RAČUNOVODJA

3,25

13. POSLOVNI SEKRETAR, STROKOVNI SODELAVEC

3,60


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti