Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000

Kazalo

4366. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka", stran 11058.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in poslovnika o delu uprave Športna loterija in igre na srečo, d. d. Ljubljana, Cigaletova 15, je uprava družbe dne 14. 7. 2000 sprejela
S P R E M E M B E P R A V I L
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
V pravilih igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe igre pa uprava družbe dne 11. 2. 1999, se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Igro prireditelj prireja s prodajo serije 2,000.000 srečk. Skupna vrednost dobitkov v seriji je 50 procentov od vrednosti izdanih srečk.
Cena srečke je 150 SIT.
Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst dobitkov:
-------------------------------------------------------------------
    Število         Vrednost        Skupna
    dobitkov         dobitka        vrednost
-------------------------------------------------------------------
        2       2.000.000 SIT      4.000.000 SIT
       50        100.000 SIT      5.000.000 SIT
       100         30.000 SIT      3.000.000 SIT
       200         15.000 SIT      3.000.000 SIT
      2000         5.000 SIT     10.000.000 SIT
     10.000         1.000 SIT     10.000.000 SIT
     20.000          500 SIT     10.000.000 SIT
     100.000          300 SIT     30.000.000 SIT
     500.000          150 SIT     75.000.000 SIT
-------------------------------------------------------------------
SKUPAJ  632.352                  150.000.000 SIT
-------------------------------------------------------------------
2. člen
Spremenijo se prva, druga, peta, osma in deveta alinea 6. člena tako, da glasijo:
»– cena srečke 150 SIT,
– prostor v katerem so odtisnjene številke od 2 do 10, črke A, K, Q, in J in vrednosti dobitkov. Prostor je prekrit s premazom, na katerem je odtisnjen tekst »Delilec«, štirikrat »Dobitek« ter »Igra 1, Igra 2, Igra 3 in Igra 4«.
– napis na srečki – ime igre »Hitra srečka« in ime serije »Black Jack«,
– Odstrani premaz na srečki. Srečka je dobitna, če je seštevek kart v posamezni igri večji od seštevka kart delilca. V tem primeru vam pripada dobitek, ki je vpisan za to igro.
– Dobitke v vrednosti od 150 SIT do vključno 30.000 SIT izplačujejo prodajalci na prodajnih mestih. Ostale dobitke do 2,000.000 SIT izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.«
3. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
»Udeleženec izve za rezultat v igri, ko odstrani premaz na srečki. Če je seštevek v posamezni igri večji od seštevka kart delilca, udeležencu pripada dobitek v znesku, ki je vpisan poleg te igre.
Če na srečki v posamezni igri ni večjega seštevka od seštevka delilca, srečka nima dobitka.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, tako da glasi:
»Dobitke v vrednosti od 150 SIT do vključno 30.000 SIT izplačujejo prodajalci na prodajnih mestih. Ostale dobitke do 2,000.000 SIT izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena, tako da glasi:
»Prireditelj jamči za izplačilo dobitka imetniku dobitne srečke, ki vsebuje vse elemente, ki so navedeni v 6. členu teh pravil ter, da je številka srečke pod premazom zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju igre.«
6. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem, ko bodo potrjene, uporabljajo pa se za 16. serijo srečk.
Št. 218/00
Ljubljana, dne 13. novembra 2000.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-10/99-8 dne 20. 7. 2000.

AAA Zlata odličnost