Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000

Kazalo

3900. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, stran 10182.

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) ter skladno s 33. členom in 73. členom statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00) je skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 28. 9. 2000 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
o delu skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1. člen
V poslovniku o delu skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 59/92, 48/99) se drugi odstavek 63. člena dopolni tako, da se glasi:
»Statut, finančni načrt, zaključni račun, splošne akte za izvajanje zavarovanja, izvolitev predsednika in namestnika predsednika skupščine zavoda ter imenovanje generalnega direktorja zavoda, sprejema skupščina zavoda z večino glasov vseh članov. «
2. člen
V prvem odstavku 68. člena se črta besedilo: »člane upravnega odbora in nadzornega sveta stanovanjskega sklada, člane skupščine in nadzornega sveta sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja....«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01000-15/2000
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.
Predsednik
skupščine
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l. r.

AAA Zlata odličnost