Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2000 z dne 5. 10. 2000

Kazalo

3897. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za nevladne organizacije, stran 10169.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) in 6. člena poslovnika Vlade Republike (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) je Vlada Republike Slovenije na 17. seji dne 21. 9. 2000 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za nevladne organizacije
1. člen
Ustanovi se Svet Vlade Republike Slovenije za nevladne organizacije (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Svet je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije in skrbi za trajni dialog med nevladnimi organizacijami in Vlado Republike Slovenije.
3. člen
Naloge sveta so:
– zagotavljati dobro sodelovanje nevladnih organizacij in Vlade Republike Slovenije;
– uskladiti pravni status nevladnih organizacij s smernicami Sveta Evrope in Evropsko konvencijo o priznanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij (Uradni list RS, št. 13/93 – Mednarodne pogodbe, št. 3/93);
– skupno predlagati rešitve glede najpomembnejših odprtih zadev nevladnih organizacij, predvsem pravne in finančne zadeve;
– prizadevanje za krepitev civilne družbe;
– sodelovati pri načrtovanju in uresničevanju nacionalnih strategij, ki odpirajo Republiki Sloveniji nove perspektive razvoja, tako gospodarskega, kakor tudi duhovnega.
4. člen
Svet sestavljajo:
– predsednik: predsednik Vlade Republike Slovenije;
– člani:
– minister za delo, družino in socialne zadeve,
– minister za okolje in prostor,
– minister za zdravstvo,
– minister za kulturo,
– minister za notranje zadeve,
– minister za finance,
– minister za šolstvo in šport,
– minister za znanost in tehnologijo,
– generalni sekretar Vlade Republike Slovenije,
– pet predstavnikov nevladnih organizacij, organiziranih na državni ravni,
– predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
– predstavniki univerz.
Svet ima podpredsednika, ki ga izvolijo člani na prvi seji sveta. Mandat podpredsednika sveta je štiri leta.
5. člen
Člane sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije. Ministri in generalni sekretar Vlade Republike Slovenije so člani sveta po funkciji. Ostale člane sveta imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog nevladnih organizacij, katerih predstavniki so člani v svetu.
6. člen
Člani sveta delujejo nepoklicno.
Članom iz državne uprave pripada mandat po funkciji, mandat članov, ki niso iz državne uprave pa traja štiri leta.
7. člen
Administrativne in tehnične naloge za svet opravlja Urad predsednika Vlade Republike Slovenije.
8. člen
Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik.
Enkrat letno organizira svet srečanje s predstavniki nevladnih organizacij, registriranih za območje cele Slovenije.
9. člen
Dejavnosti in naloge sveta se financirajo iz proračunskih sredstev Urada predsednika Vlade Republike Slovenije.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-13/2000-1
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost