Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3877. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na trgovino, stran 10120.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97), četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91–I) in drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na trgovino
1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na trgovino (Uradni list RS, št. 104/99) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) .«
2. člen
V 4., 8. in 14. členu se besedilo »2 in 3« nadomesti z besedilom »2, 3 in 7«.
3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za kmetijske proizvode po poreklu iz skupnosti, ki so navedeni v Prilogi 8 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja prosto.«
4. člen
V 6. členu se besedi »priloge 2« nadomesti z besedami »prilog 2 in 7«.
5. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 7 k tej uredbi, se vloži v osmih dneh po uveljavitvi te uredbe.«
6. člen
V 14. členu se besedi »v prilogi 4« v različnih sklonih, nadomesti z besedami »v prilogah 4 in 8« v ustreznih sklonih.
7. člen
V Prilogi 2 se:
1) besedilo:
 
»0203   Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno      4.000      5.5
 
      - Sveže ali ohlajeno:
 
0203 11  - - trupi in polovice s kožo                   7,08
 
0203 12  - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi           9,58
 
0203 19  - - drugo                            11,48
 
      - Zamrznjeno:
 
0203 21  - - trupi in polovice                       6,20
 
0203 22  - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi           8,98
 
0203 29  - - drugo:
 
0203 29 1 - - - domačih prašičev                      10,18
 
      - - - drugo:
 
0203 29 550   - - - - brez kosti                     10,18
 
0203 29 590  - - - - drugo (npr. polovice brez kože in brez slanine)   10,18
 
0203 29 900   - - - drugo - divjih prašičev                10,18«
 
 
 
nadomesti z naslednjim besedilom:
 
»0203  Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno2000              5.5
 
       - Sveže ali ohlajeno:
 
0203 11    - - trupi in polovice s kožo                     7,08
 
0203 11 100  - - - domačih prašičev                        7,08
 
0203 12    - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi             9,58
 
0203 12 190  - - - - plečeta in njihovi kosi                    9,58
 
0203 19    - - drugo                           11,48
 
0203 19 110  - - - - prednji deli in njihovi kosi             11,48
 
0203 19 130  - - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi            11,48
0203 19 150  - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi          11,48
 
0203 19 550  - - - - - brez kosti                     11,48
 
0203 19 590 - - - - - drugo (npr. polovice brez kože in brez slanine)   11,48
 
       - Zamrznjeno:
 
0203 21    - - trupi in polovice                     6,20
 
0203 21 100  - - - domačih prašičev                     6,20
 
0203 22    - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi          8,98
 
0203 22 110  - - - - šunke in njihovi kosi                 8,98
 
0203 22 190  - - - - plečeta in njihovi kosi                8,98
 
0203 29    - - drugo:
 
0203 29 1   - - - domačih prašičev                    10,18
 
        - - - drugo:
 
0203 29 110  - - - - prednji deli in njihovi kosi             10,18
 
0203 29 130  - - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi            10,18
 
0203 29 150  - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi          10,18
 
0203 29 550  - - - - - brez kosti                     10,18
 
0203 29 590 - - - - drugo (npr. polovice brez kože in brez slanine)    10,18«
 
 
 
2) črta besedilo:
 
       »- Race, gosi in pegatke:
 
0207 33    - - nerazrezane na kose, zamrznjene 1000        13,5«
 
 
 
3) črta besedilo:
 
»0703 10 110 - - - čebulček                         12.0«
 
 
 
4) črta besedilo:
 
»0810     Drugo sadje, sveže
 
0810 50 000  - Kivi (Actinidia chinensis Planch.)          500      1.5«
 
 
 
5) črta besedilo:
 
»2002     Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino 
       (npr. v slanici, v citronski kislini, pasteriziran ipd.)
 
2002 90    - Drugo:                        100
 
       - - z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj
       kot 12 mas.%:
 
2002 90 110 - - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg        5.0
 
2002 90 190 - - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg      10.0
 
       - - - z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 mas.%,
       vendar manj kot 30 mas.%:
 
2002 90 310 - - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg        5.0
 
2002 90 390 - - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg      10.0
 
       - - z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
2002 90 910 - - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg        5.0
2002 90 990 - - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do 
       vključno 1 kg                     10.0«
8. člen
V Prilogi 3 se:
1) črta besedilo:
 
 »0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
         ribjih), celi ali v kosih                     5.0«
 
 
 
 2) črta besedilo:
 
 »0601     Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
         gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju, rastoče ali
         cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz 
         tar. št. 1212                        300
 
 0601 10    - Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
         gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju           4.0
 
 0601 20    - Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
         gomolji, živice in korenike, rastoče ali cvetoče, rastlina 
         in korenine cikorije                        5.0«
 
 
 
 3) črta besedilo:
 
 »0602     Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
         potaknjenci in cepiči, gobji miceliji
 
 0602 90    - Drugo:
 
 0602 90 100  - - gobji micelij                    3.000   1.0«
 
 
 
 4) črta besedilo:
 
 »0802     Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho, neoluščeno
         ali oluščeno
 
 0802 1     - Mandeljni                        100   2.5«
 
 
 
 5) črta besedilo:
 
 »0805     Agrumi, sveži ali suhi
 
 0805 10    - Pomaranče                       5.000   3.5
 
 0805  20   - Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma
         mandarine); klementine, wilking mandarine in 
         podobni hibridi agrumov)                 3.000   3.5
 
 0805 30    - Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete
         (Citrus aurantifolia)                  2.000  1.5.«
 
 
 
 6) črta besedilo:
 
 »0807     Dinje, lubenice in papaja, sveže
 
         - Dinje in lubenice:
 
 0807 19 000  - - druge                        1.000   2.5«
 
 
 
 7) črta besedilo:
 
 »1209      Seme, plodovi in trosi za setev              300   pr«
 
 
 
 8) črta besedilo:
 
 »2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
         pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
         ali peletizirani                    5.000  1.0«.
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2000.
Št. 334-07/99-5
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti