Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3875. Odlok o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, stran 10115.

Na podlagi 8. in 11. točke 14. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Žetale na seji dne 13. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine povračila, ki ga plača investitor-uporabnik za priključitev objekta na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitve objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti in upravljanju občine ali gospodarske javne službe.
3. člen
Povračilo po merilih in kriterijih so dolžni plačati investitorji-uporabniki neglede na namembnost objekta za priključek svojih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Če investitorji-uporabniki povečujejo objekt in s tem kapaciteto priključka, plačajo le razliko povračila med novo in staro kapaciteto priključka.
4. člen
Povračila so namenjena za gradnjo virov primarnih in sekundarnih naprav za oskrbo z vodo ter odvajanje odpadnih in padavinskih voda. Povračila so nepovratna in so dohodek Občine Žetale ter so namenjena za gradnjo in vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
5. člen
Investitor-uporabnik je oproščen plačila povračila:
– če je financiral ali sofinanciral sorazmerni delež pri izgradnji primarnega in sekundarnega omrežja vodovoda ali kanalizacije,
– če je plačal povračilo do uveljavitve teh meril in kriterijev po tedaj veljavnih določilih,
– če se priključuje na vodovod in kanalizacijo pod izjemnimi pogoji.
Vsi, ki imajo pravico do oprostitve plačila povračila, morajo pravico oprostitve dokazati z ustrezno listino.
6. člen
Med izjemne pogoje se šteje dolžina priključka na sekundarni vodovodni cevovod ali dolžina priključka na kanalizacijo in vrednost montažnih del nad 100 m.Vod , ki oskrbuje več kot tri priključke se šteje kot primarni vod. Investitor-uporabnik, ki izpolnjuje izjemne pogoje, je oproščen plačila povračila v višini razlike predračuna za izvedbo priključka nad 100 m in potrjenega predračuna.
--------------------------------------------------------------
Zap.  Priključek v  Presek cevi  Razmerja     Vrednost
št.  colah     v cm2     presekov   povračila SIT
--------------------------------------------------------------
1.   3/4      4,14     1,00        200.000
2.   1       4,91     1,55        299.000
3.   5/4      8,04     3,56        640.000
4.   6/4      12,56     4,00        720.000
5.   2       19,63     6,25       1,125.000
6.   2/5      38,47     12,25       2,205.000
7.   3       50,24     16,00       2,880.000
8.   4       78,50     25,00       4,500.000
--------------------------------------------------------------
V povračilu za priključitev na vodovodno omrežje ni obračunana požarna voda oziroma požarni vodovodni priključek.
7. člen
Povračilo za priključek na kanalsko omrežje do 100 m voda znaša:
--------------------------------------------------------------
Zap.  Priključek v  Presek cevi  Razmerja     Vrednost
št.  cm       v cm2     presekov   povračila SIT
--------------------------------------------------------------
1.   15       176,62    1,00        105.000
2.   20       314,00    1,77        185.850
3.   25       490,62    2,77        290.850
4.   30       706,50    4,00        420.000
--------------------------------------------------------------
Za priključek industrijskega ali proizvodnega objekta se plača najmanj toliko kot znaša povračilo pod zaporedno št. 3.
8. člen
Povračilo odmerja strokovna služba upravljalca vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka.
9. člen
Upravljalec vodovodnega in kanalskega omrežja ter uporabnik-investitor skleneta pred izdajo soglasja k gradnji in priključitvi, pogodbo o priključitvi in plačilu povračila.
10. člen
Priključek na vodovodno in kanalsko omrežje izvede upravljalec oziroma lastnik omrežja na podlagi plačanega povračila in dejanskih stroškov priključka.
11. člen
Investitorji-uporabniki, ki se naknadno priključijo na vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje, ki so ga financirali ali sofinancirali občani, morajo plačati tudi pozitivno razliko med realnim deležem, ki so ga prispevali sofinancerji pri izgradnji omrežja in višino povračila po 6. in 7. členu tega odloka.
12. člen
Višino povračil iz 6. in 7. člena tega odloka uskladi enkrat letno v mesecu februarju odbor za infrastrukturo pri občinskem svetu na podlagi podatkov o rasti cen na drobno v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu RS.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 27/96).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-0017/2000-2
Žetale, dne 13. septembra 2000.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti