Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3862. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb, stran 10108.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane ter 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 14. seji dne 15. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb
1. člen
Dopolni se 2. člen, ki se glasi:
Občina Gorenja vas-Poljane s podelitvijo koncesije po tem odloku zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno in tehnološko vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostanka komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilstvo, varstvo pred požari,
– oskrba s plinom,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,
– javna razsvetljava,
– urejanje ulic, trgov in cest s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti občine,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– promet in zveze.
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 902-2/00
Gorenja vas, dne 15. septembra 2000.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti