Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3861. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane, stran 10108.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 14. seji dne 15. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane
1. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen, ki se glasi:
Na območju občine se kot gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno in tehnološko vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostanka komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gasilstvo, varstvo pred požari,
9. vzdrževanje lokalnih cest, krajevnih in nekategoriziranih javnih cest,
10. oskrba s plinom,
11. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
12. upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,
13. javna razsvetljava,
14. urejanje ulic, trgov in cest, za katere skrbi občina,
15. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti občine,
16. plakatiranje in okraševanje naselij,
17. promet in zveze.
Dejavnosti navedene od 1. do 11. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 12. do 17. točke pa so izbirne lokalne javne službe.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
2. člen
Spremeni se 9. člen, ki se glasi:
Koncesionarja izbere na podlagi javnega razpisa posebna komisija, ki jo imenuje občinski svet. Predmet koncesije, pogoje, trajanje, način financiranja, nadzor, postopek javnega razpisa in izbor ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku pripravi komisija predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje občinski upravi, da odloči z upravno odločbo.
3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Gorenja vas-Poljane začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 902-1/00
Gorenja vas, dne 15. septembra 2000.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti