Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3859. Sklep o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Dobrna, stran 10105.

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 13. redni seji dne 24. 8. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Dobrna
1. člen
V skladu z 18. in 64. členom zakona o športu se kot javne športne površine in objekti občinskega pomena določijo objekti, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Dobrna ter izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– da so večnamenski in namenjeni za razvoj športa v Dobrni in v Sloveniji,
– da se na njih izvajajo športne prireditve, tekmovanja, programi športne vzgoje in ostali dogovorjeni športni programi,
– da so občina ali društva preko občine vložila v njihovo izgradnjo, obnovo in vzdrževanje večja sredstva.
2. člen
Športni objekti in površine, ki so v skladu s 1. členom tega sklepa določeni kot javne površine in objekti občinskega pomena postanejo na podlagi 64. člena zakona o športu z vsemi zemljišči in objekti lastnina Občine Dobrna.
3. člen
Javne športne površine in objekti, ki so občinskega pomena
1. Športna igrišča pri OŠ Dobrna: športno igrišče za nogomet, košarko, odbojko, površine za atletiko – tek in skok v daljino, parc. št. 605/5 k.o. Dobrna, vpisana v zk. vl. št. 411 k.o. Dobrna, v izmeri 9674 m2;
2. Športno igrišče pri Novem gradu; športno igrišče za nogomet, parc. št. 1509/3 k.o. Dobrna, vpisana v zk. vl. št. 413 k.o. Dobrna, v izmeri 5488 m2;
3. Športno igrišče pri Novem gradu; asfaltirano igrišče za rokomet, ki leži na parc. št. 1509/1, vpisani v zk. vl. št. 412 k.o. Dobrna.
Športni objekti in zemljišča od 1. do 3. točke se s tem sklepom določijo za javne športne objekte občinskega pomena in postanejo last Občine Dobrna.
4. člen
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja javnih športnih objektov in zemljišč ter pogoje za upravljanje s temi objekti in zemljišči se določijo s pogodbo, ki jo v imenu Občine Dobrna podpiše župan.
5. člen
Nepremičnine določene s tem sklepom se na predlog Občine Dobrna vknjižijo v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Celju, kot lastnina občine oziroma društva ter zaznamuje objekt kot javni športni objekt.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj po objavi.
Št. 829/00-6
Dobrna, dne 14. septembra 2000.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti