Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3855. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska Sobota, stran 10103.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet Občine Beltinci na 22. redni seji dne 21. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska Sobota
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 23/91 in Uradni list RS, št. 70/98), (v nadaljnjem besedilu: spremembe PUP ravninski).
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP ravninski del so usklajene s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota, dopolnjenega v letih 1997, 1998 in 1999, ki velja za območje Občine Beltinci (Uradne objave, št. 68/97, 59/98 in 57/99).
3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP ravninski vsebujejo tekstualni del in grafično prilogo v merilu 1 : 2000 in se nanašajo na:
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege v prostor,
– spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov.
4. člen
Spremeni se 5. člen odloka o PUP ravninski del, in sicer se briše 11. točka, ki se nanaša na zazidalni načrt za naselje Dokležovje.
5. člen
Dopolni se 6. člen odloka o PUP ravninski, in sicer se doda nova 13. točka, ki se glasi: »Območje Za ogradi v naselju Dokležovje«.
6. člen
Dopolni se 7. člen odloka o PUP ravninski, in sicer se za točko 4. doda nova točka 6, ki se glasi: »Območje zazidalnega načrta za naselje Dokležovje«.
7. člen
Doda se novi 13.a člen z besedilom:
»Na celotnem območju urejanja v naselju Dokležovje je gradnja kmetijskih, obrtnih, servisnih in drugih objektov dopustna le ob soglasju sosedov – mejašev. Pod enakim pogojem je dopustna tudi sprememba namembnosti stanovanjskih objektov in prostorov v drug namen.
8. člen
Dopolni se 36. člen, in sicer se v četrtem odstavku doda besedilo: »razen na območju Občine Beltinci, kjer je višina individualnih stanovanjskih in drugih objektov lahko največ 2 stanovanjski etaži nad terenom.«
9. člen
Sestavni del odloka je grafična priloga v merilu 1 : 2000 s prikazom območja naselja Dokležovje.
10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o sprejetju zazidalnega načrta za naselje Dokležovje (Uradne objave, št. 31/86), ter 3. člena odloka o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 70/98).
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 135/00
Beltinci, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti