Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3853. Spremembe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 10102.

Na podlagi 14. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na 25. seji dne 27. 9. 1999 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
V 4. členu pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98) se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
»S sredstvi za športne dejavnosti se sofinancirajo:
– dejavnosti vrhunskega športa – programi reprezentanc do 50%,
– dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc do 50%,
– dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna rekreacija do 30%,
– drugi programi do 10% sredstev«.
2. člen
V 9. členu se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:
»Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, so lahko za posamezno investicijo odobrena večkrat.«
3. člen
V 10. členu se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:
»Izvajalec manjkajočih programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu morajo dokazati, da so programi skladni s 16. in 27. členom zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98).«
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Kandidati za štipendije za usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo za štipendije doma in v tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacionalne športne zveze. Za domače programe morajo dokazati, da so skladni s 16. in 27. členom zakona o športu.«
4. člen
V 11. členu se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:
»Za sofinanciranje strokovnih knjig morajo kandidati pred izvedbo sofinanciranja predložiti pozitivno mnenje recenzenta. K imenovanju recenzenta, ki ga predlaga izvajalec javnega razpisa, daje soglasje svet fundacije.«
5. člen
Te spremembe pravilnika so bile sprejete, ko je dal k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 132/00
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.
Predsednik
Sveta fundacije
Tone Vogrinec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti