Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3846. Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim osebam, stran 10089.

Na podlagi petega odstavka 20. člena pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99 in 79/00) izdaja minister, pristojen za delo
S K L E P
o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim osebam
I
Agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim osebam, ki so najmanj 3 mesece vpisane v evidenci brezposelnih oseb in so sklenile pogodbo o zaposlitvi, se zagotavlja plačilo za posredovanje zaposlitve v višini, ki je določena s tem sklepom.
Pogoj vpisa v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece ne velja v primerih, ko je oseba starejša od 50 let ali prejemnik denarnega nadomestila oziroma, ko je brezposelna oseba invalid, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa.
Do plačila za opravljeno storitev posredovanja zaposlitve iz prejšnjega odstavka je upravičena agencija, ki ima z ministrstvom, pristojnim za delo, sklenjeno koncesijsko pogodbo za posredovanje zaposlitve.
II
Pri določitvi višine plačila storitev agenciji se upoštevajo naslednja merila:
– trajanje zaposlitve (nedoločen, določen čas),
– vrsta delovnega časa (poln, skrajšan delovni čas),
– delež brezposelnih oseb v prebivalstvu v območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), kjer se brezposelni osebi posreduje zaposlitev,
– ali je brezposelna oseba prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti oziroma denarnega dodatka po predpisih o socialnem varstvu (v nadaljnjem besedilu: dajatev),
– invalidnost, priznana z odločbo pristojnega organa,
– ali je brezposelna oseba starejša od 50 let,
– čas, ko je bila brezposelna oseba prijavljena na zavodu,
– ali gre za iskalca prve zaposlitve, pripravnika oziroma brezposelno osebo brez osnovnošolske izobrazbe.
III
Višina plačila storitev agenciji je ob upoštevanju meril iz prejšnje točke določena kot osnovna cena in dodatki.
IV
Osnovna cena za posredovano zaposlitev znaša:
– za zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom: 35.000 SIT,
– za zaposlitev za določen čas, ki ni krajši od 6 mesecev, s polnim delovnim časom: 10.000 SIT,
– za zaposlitev za določen čas, ki ni krajši od 12 mesecev, s polnim delovnim časom: 17.000 SIT,
– za zaposlitev za določen čas, ki ni krajši od 24 mesecev, z najmanj polovico polnega delovnega časa: 17.000 SIT.
V
Dodatki na osnovno ceno za posredovano zaposlitev znašajo:
– pri zaposlitvi invalidne osebe:               50%,
– pri zaposlitvi osebe, ki je starejša od 50 let:       50%,
– pri zaposlitvi iskalca prve zaposlitve, pripravnika oziroma brezposelne osebe brez osnovnošolske izobrazbe: 20%.
VI
Dodatek na osnovno ceno glede na preostale mesece prejemanja dajatev se določi:
----------------------------------------------------------------------
Preostali meseci  % na osnovno    % na osnovno    % na osnovno
prejemanja     ceno za      ceno za       ceno za
dajatev      prejemnike     prejemnike     prejemnike
          denarnega     denarne       denarnega
          nadomestila    pomoči       dodatka
----------------------------------------------------------------------
1 do 3       40         10         15
nad 3 do 6     50         20         30
nad 6 do 9     60         30
nad 9 do12     70         40
nad 12 do15    80         50
nad 15 do18    90
nad 18      100
----------------------------------------------------------------------
VII
Dodatek za čas, ko je bila brezposelna oseba prijavljena na zavodu znaša 25% na osnovno ceno za vsakih 12 mesecev prijave na zavodu, vendar največ 75% na osnovno ceno.
VIII
Dodatek na osnovno ceno zaradi deleža brezposelnosti znaša 15% na osnovno ceno za 3% ali več % odstopanja nad povprečjem brezposelnosti v Republiki Sloveniji.
IX
Znesek plačila lahko znaša največ 100.000 SIT na osebo.
X
Agencija, ki posreduje zaposlitev brezposelni osebi za določen čas s polnim ali z najmanj polovičnim delovnim časom, lahko uveljavlja plačilo storitev, če se brezposelna oseba ni zaposlila pri istem delodajalcu, pri katerem je bila nazadnje zaposlena oziroma pri povezani fizični oziroma pravni osebi in, če je prekinitev zaposlitev pri istem delodajalcu daljša od 30 dni.
XI
Plačila za opravljene storitve posredovanja zaposlitve se izvajajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, določenih za ta namen.
Plačila storitev izvaja zavod na podlagi dokazila o realizirani zaposlitvi (fotokopija prijave v zavarovanje – obrazec M-1) in na podlagi potrjene napotnice za zaposlitev s strani delodajalca.
V primeru, ko več agencij opravlja storitev posredovanja zaposlitve za isto brezposelno osebo, prejme plačilo tista agencija, ki je zavodu dostavila fotokopijo prijave v zavarovanje in potrjeno napotnico s strani delodajalca, na kateri je vpisan najnižji datum in ura zglasitve brezposelne osebe pri delodajalcu.
Natančnejši postopek in način plačila storitev se določi v pogodbi o sodelovanju, sklenjeni med agencijo in zavodom, ki jo je zavod v petnajstih dneh od podpisa dolžan posredovati v soglasje ministrstvu, pristojnemu za delo.
XII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-001/00-019
Ljubljana, dne 13. septembra 2000.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Miha Brejc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti